4SK ( 4

คำค้นหา :
รายละเอียดสินค้า :
SUBMERGED PUMP
เครื่องสูบน้ำบาดาล รุ่น SK สำหรับบ่อบาดาลขนาด พร้อมสายไฟยาว 30 เมตร ใบพัดทองเหลือง

 
รุ่น ขนาด แรงม้า ชนิด ส่งสูง ปริมาณน้ำ ดูดลึก
        เมตร ลิตร/นาที เมตร
DAVIS ( 4SKM 100E old ) 1" 1.0 2 สาย 5 - 62 5 - 50 40