JSW2(Self-priming)

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
SELF - PRIMING PUMP
รุ่น JS (JET) แบบ SELF-PRIMING (ดูดลึก 9 เมตร) ใบพัดทองเหลือง

 
รุ่น ขนาด แรงม้า ชนิด ส่งสูง/เมตร ลิตร/นาที
JSWM/ 1C 1" x 1" 0.5 2 สาย 13 - 32 5 - 50
JSWM/ 1B 1" x 1" 0.7 2 สาย 15 - 36 5 - 50
JSWM/ 1A 1" x 1" 0.85 2 สาย 19 - 42 5 - 50
JSWM/ 10H 1" x 1" 1.0 2 สาย 28 - 51 5 - 50
JSWM/ 10M 1" x 1" 1.0 2 สาย 21 - 42 5 - 80
JSWM/ 15H 1" x 1" 1.5 2 สาย 38 - 66 5 - 50
JSWM/ 15M 1" x 1" 1.5 2 สาย 30 - 52 5 - 80
JSW/ 3AM 1 1/4" x 1" 3.0 3 สาย 40 - 70 10 - 120
JSW/ 3AL 1 1/4" x 1" 3.0 3 สาย 35 - 60 10 - 160
JSWM3CM 1 1/4" x 1" 1.5 2 สาย 20 - 52 10 - 120
JSWM3CL 1 1/4" x 1" 1.5 2 สาย 15 - 42 10 - 160
หมายเหตุ:  ราคาขายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%