2÷4CP(Multi-stage centrifugal pumps)

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
รุ่น 3-4CP แบบ 2 ใบพัดแรงดันสูง (ดูดลึก 7 เมตร)
 
รุ่น ขนาด แรงม้า ชนิด ส่งสูง/เมตร ลิตร/นาที
3CPM80 1" x 1" 0.6 2 สาย 10 - 36 5 - 70
4CPM100E 1" x 1" 1.0 2 สาย 5 - 46 5 - 130

หมายเหตุ:  ราคาขายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%