2CP(Twin-impeller pumps)

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
MULTI - STAGE PUMP
รุ่น 2CP แบบ 2 ใบพัด แรงดันสูง  (ดูดลึก  7  เมตร)  ใบพัดทองเหลือง

 
รุ่น ขนาด แรงม้า ชนิด ส่งสูง/เมตร ลิตร/นาที
2CPM 25/130N 1 1/4" x 1" 1.0 2 สาย 15 - 39 20 - 100
2CPM25/16C (2CPM 25/140M) 1 1/4" x 1" 1.5 2 สาย 24 - 46 20 - 120
2CPM 25/16B ( 2CPM25/160B ) 1 1/4" x 1" 2.0 2 สาย 30 - 56 20 - 140
2CPM 32/200B 1 1/2" x 1 1/4" 5.5 2 สาย 49 - 81 40 - 250
2CP 25/16C (2CP 25/140M) 1 1/4" x 1" 1.5 3 สาย 24 - 46 20 - 120
2CP 25/16B ( 2CP 25/160B ) 1 1/4" x 1" 2.0 3 สาย 30 - 56 20 - 140
2CP 25/16A ( 2CP 25/160A ) 1 1/4" x 1" 3.0 3 สาย 32 - 67 20 - 160
2CP 32/200B 1 1/2" x 1 1/4" 5.5 3 สาย 49 - 81 40 - 250
2CP 32/210A 2" x 1 1/4" 10.0 3 สาย 74 - 111 40 - 250
2CP 40/180C 2" x 1 1/4" 5.5 3 สาย 35 - 62 100 - 350
2CP 40/180B 2" x 1 1/2" 7.5 3 สาย 46 - 73 100 - 400
2CP 40/180A 2" x 1 1/2" 10.0 3 สาย 60 - 85 100 - 400
             
2CP 40/200A 2" x 1 1/2" 15.0 3 สาย 69 - 105 100 - 450
หมายเหตุ:  ราคาขายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%