PRO-NGA(Stainless steel pumps with open impeller)

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

 

รุ่น NGA ใบพัดเปิด ใช้ได้กับน้ำคลองหรือน้ำคลองหรือน้ำในแม่น้ำซึ่งขุ่นกว่าน้ำสะอาด (ดูดลึก 7 เมตร)

 

 

รุ่น ขนาด แรงม้า ชนิด ส่งสูง/เมตร ลิตร/นาที
NGAM /1A (ST) 1 1/2" x 1 1/2" 1.0 2 สาย 6 - 19.5 50 - 350
PRO - NGAm /1A 1 1/2" x 1 1/2" 1.0 2 สาย 6 - 19.5 50 - 350
PRO - NGA /1A 1 1/2" x 1 1/2" 1.0 3 สาย 6 - 19.5 50 - 350

 

หมายเหตุ:  ราคาขายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%