Pumps with peripheral impeller

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :
PERIPHERAL PUMP
 
รุ่น PK  (ดูดลึก  8  เมตร)  ใบพัดทองเหลือง
 
รุ่น ขนาด แรงม้า ชนิด ส่งสูง/เมตร ลิตร/นาที
PKM 60 1" x 1" 0.5 2 สาย 5 - 38 5 - 40
PKM 80 1" x 1" 1.0 2 สาย 22 - 66 5 - 50
PKM 100 1" x 1" 1.5 2 สาย 15 - 80 5 - 70
PK 65 1" x 1" 0.7 3 สาย 8 - 50 5 - 50
PK 80 1" x 1" 1.0 3 สาย 22 - 66 5 - 50
PK 100 1" x 1" 1.5 3 สาย 15 - 80 5 - 70
PK 200 1" x 1" 2.0 3 สาย 10 - 86 5 - 80
PK 300 1" x 1" 3.0 3 สาย 10 - 95 5 - 90รุ่น PQ  (ดูดลึก  8  เมตร)  ใบพัดทองเหลือง

 
รุ่น ขนาด แรงม้า ชนิด ส่งสูง/เมตร ลิตร/นาที
PQM 60 1" x 1" 0.5 2 สาย 5 - 38 5 - 40
PQM 81 1/2" x 1/2" 0.7 2 สาย 10 - 80 2 - 18
PQM 90 3/4" x 3/4" 1.0 2 สาย 5 - 82 5 - 40
PQ 3000 3/4" x 3/4" 3.0 3 สาย 50 - 160 10 - 50รุ่น PKS แบบ SELF-PRIMING  (ดูดลึก  9  เมตร)  ใบพัดทองเหลือง

 
รุ่น ขนาด แรงม้า ชนิด ส่งสูง/เมตร ลิตร/นาที
PKSM 60 1" x 1" 0.5 2 สาย 5 - 38 5 - 40
PKSM 65 1" x 1" 0.7 2 สาย 8 - 50 5 - 50
PKSM 80 1" x 1" 1.0 2 สาย 22 - 66 5 - 50

หมายเหตุ:  ราคาขายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%